Alergia oddechowa

lekarze specjaliści > Alergia oddechowa > Alergia oddechowa

Specjaliści Radzą

Alergia oddechowa

Ze względu na ograniczoną objętość tego artykułu chciałbym przekazać Państwu jako pacjentom lub rodzicom dzieci, które mają lub mogą mieć jakąś chorobę o podłożu alergicznym, kilka podstawowych i jednocześnie praktycznych informacji dotyczących alergii układu oddechowego.
Co to jest alergia?
Alergia, zwana też potocznie uczuleniem, jest nieprawidłową, nadmierną odpowiedzią organizmu na zetknięcie się z czynnikiem zewnętrznym, który wchodzi w bezpośredni kontakt z różnymi narządami człowieka.
Tym, czym bezpośrednio kontaktujemy się z otaczającym nas środowiskiem jest nasza skóra, błona śluzowa wyściełająca drogi oddechowe (nos, tchawicę, oskrzela, zatoki oboczne nosa, ucho środkowe) oraz przewód pokarmowy - począwszy od jamy ustnej, poprzez przełyk, żołądek i jelita a na odbytnicy skończywszy. Z powietrzem i zawartymi w nim substancjami nieustannie styka się także spojówka oka wyściełająca powieki i część gałki ocznej. Substancje zawarte w powietrzu lub pokarmie mogą wywoływać objawy chorobowe bezpośrednio w miejscu, w którym stykają się z naszymi śluzówkami, wywoływać reakcje w różnych narządach wewnętrznych lub też w całym organizmie.
Co sprzyja rozwojowi alergii ?
Aby wystąpiła alergia niezbędne jest jednoczesne wystąpienie dwóch czynników - predyspozycji danego człowieka do rozwoju swoistego rodzaju reakcji zapalnej oraz sprzyjających temu czynników środowiskowych.
Dotychczas nie wyjaśniono dokładnie, jaki jest sposób dziedziczenia skłonności do alergii, ale niewątpliwie jest ona uwarunkowane genetycznie. Ryzyko rozwinięcia się choroby alergicznej jest ściśle związane z występowaniem takiej choroby teraz lub w przeszłości (albo przyszłości!) u rodziców i rodzeństwa. Jeśli żadne z rodziców ani z rodzeństwa nie ma choroby alergicznej, to ryzyko to wynosi ok. 10%. Jeśli jedno z rodziców lub rodzeństwa ma alergię, to ryzyko wynosi już ok. 20-40%, jeśli dwoje rodziców lub jeden rodzic i brat lub siostra mają alergię, to ryzyko wzrasta do ok. 30-60%. Jeśli natomiast oboje rodzice mają ten sam rodzaj choroby alergicznej (np. uczulenie na pyłki traw), to ryzyko wystąpienia alergii u ich dziecka wynosi aż 50-80%. Często wydaje się też, że nikt w rodzinie chorego nie jest alergikiem, ale ktoś może nim być i o tym nie wiedzieć. Można być alergikiem nic o tym nie wiedząc, gdy choroba jest albo bardzo dyskretna, albo w ogóle się nie ujawniła. Praktyczny wniosek, który wypływa z tych informacji jest taki, że jeśli w naszej rodzinie są alergicy, to niektóre objawy występujące u nas lub u naszych dzieci często mogą być spowodowane alergią. Jeśli nikt w rodzinie nie jest alergikiem to nie wyklucza to alergii u nas.
Co uczula ?
Czynnikami środowiskowymi sprzyjającymi ujawnieniu się istniejących predyspozycji do alergii dróg oddechowych są:
· substancje uczulające czyli alergeny,
· czynniki zakaźne, przede wszystkim wirusy
· zanieczyszczenie powietrza zewnętrznego i w pomieszczeniach (mieszkanie, miejsce pracy)

Alergeny, które wywołują reakcje alergiczne u człowieka są substancjami zawartymi we wdychanym przez nas powietrzu (alergeny wziewne) lub w spożywanym pokarmie (alergeny pokarmowe). Także niektóre leki mogą być alergenami. Alergeny mogą uczulać sezonowo, to znaczy tylko w pewnych porach roku (np. pyłki traw, drzew, chwastów), lub z różnym nasileniem przez cały rok - np. składniki kurzu domowego (roztocze, karaluchy), naskórek lub sierść zwierząt futerkowych. Inne alergeny, takie jak np. zarodniki grzybów pleśniowych, zależnie od rodzaju warunków środowiskowych mogą być alergenami sezonowymi lub całorocznymi.
Czynniki zakaźne. Bakterie, grzyby a głównie wirusy są czynnikami, które mogą sprzyjać uczuleniu. Infekcja dróg oddechowych, zwana popularnie przeziębieniem, lub przewodu pokarmowego ujawniająca się jako biegunka mogą poprzez uszkodzenie i zmniejszenie szczelności błony śluzowej ułatwić wtargnięcie alergenów do organizmu i spowodować rozwój alergii. Infekcje są też czynnikiem, który może wyzwolić objawy alergii lub okresowo nasilić objawy alergii o niewielkim nasileniu, które są zwykle bagatelizowane przez chorego lub jego opiekunów.
Zanieczyszczenie powietrza zewnętrznego to przede wszystkim pyły i dymy przemysłowe, toksyczne gazy (tlenki azotu, węgla i siarki), ozon, spaliny samochodowe, "kwaśne deszcze", lotne substancje chemiczne (benzen, toluen, ksylen), metale (kadm, chrom, ołów, rtęć, nikiel, miedź). Zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach, poza niektórymi substancjami wymienionymi wyżej dostającymi się z zewnątrz, to głównie substancje drobnocząsteczkowe, radon, formaldehyd, włókna syntetyczne, aerozole, policykliczne węglowodory, substancje organiczne. Jednym z najbardziej szkodliwych czynników, szczególnie dla dzieci, jest dym papierosowy. Substancje te mogą sprzyjać uczuleniu, nasilać objawy alergii poprzez działanie drażniące lub wyzwalać objawy alergii.
Czy choroby alergiczne są częste?
Alergię określoną jako obecność przeciwciał uczuleniowych przeciw alergenom (tak zwanej swoistej immunoglobuliny E - IgE) ma 25 do 50% ludzi! Oczywiście nie u wszystkich z nich występują objawy alergii. Na pytanie: czy Ty lub Twoje dziecko ma aktualnie astmę oskrzelową twierdząco odpowie 2-12% ludzi. Ale jeśli spytamy: czy Ty lub Twoje dziecko kiedykolwiek miało rozpoznaną astmę - to pozytywną odpowiedź usłyszymy aż od 5-38% pytanych. Częstość kataru alergicznego wynosi 8-34%. Powyższe dane dotyczą oczywiście różnych krajów w różnych częściach świata. U dzieci częstość astmy oskrzelowej wynosi 5-10%, kataru alergicznego - ok. 10% u młodszych dzieci i ok. 20-30% u nastolatków. Liczne badania wykazują wzrost częstości chorób alergicznych w ciągu ostatnich lat, co może być spowodowane zarówno lepszymi i łatwiej dostępnymi metodami diagnostycznymi, większą świadomością istnienia tego problemu, jak i zwiększoną ekspozycją na alergeny (więcej czasu spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych), chemizacją życia, bardziej ruchliwym trybem życia ("alergia postępuje wraz z wolnością"), zapyleniem.

Zobacz więcej >>

 

Polityka prywatności i polityka wykorzystania plików "cookies":

Drogi Użytkowniku, Telewolt sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych i na podstawie uzasadnionego interesu przetwarza na tej stronie pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony internetowej oraz do celów analitycznych. Więcej informacji można znaleźć na stronie tutaj.

 

medserwis.pl Telewolt Sp. z o.o. 00-671 W-wa, ul. Koszykowa 70 lok.2, tel.: 601 410 411, e-mail: medserwis@medserwis.pl